شرکت پالایش نفت آناهیتا

ساختار سازمانی

اهداف, پالایشگاه آناهیتا